LEXUS CHALLENGE 2022 | DAY 1

Tường thuật trực tiếp ngày thi đấu đầu tiên Lexus Challenge 2022. Theo dõi Livescore tại: #LexusChallenge2022 #TheChallenge #riseabove #couragetopursue #growthegolfgame #GolfNews #TrangAnGolfAndCountryClub Nguồn: https://hydroshop.vn/ Xem thêm: https://hydroshop.vn/the-thao/golf/

LEXUS CHALLENGE 2022 | DAY 4

Tường thuật trực tiếp ngày thi đấu cuối cùng Lexus Challenge 2022. Theo dõi Livescore tại: #LexusChallenge2022 #TheChallenge #riseabove #couragetopursue #growthegolfgame #GolfNews #TrangAnGolfAndCountryClub Nguồn: https://hydroshop.vn/ Xem thêm: https://hydroshop.vn/the-thao/golf/