Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới từ 16 đến 20 05 2022Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới từ 16 đến 20 05 2022.
– Liên hệ tư vấn đầu tư và tham gia room tư vấn VIP: Vũ Tuấn – Sđt/zalo: 0923390138
– Tạo tài khoản chứng khoán VPS online theo hướng dẫn sau:
– Đổi môi giới chứng khoán VPS theo hướng dẫn sau:
– Link room zalo chia sẻ kiến thức chứng khoán:
– Group Telegram:
– Facebook cá nhân:
+ NỘI DUNG VIDEO GỒM 6 PHẦN:
– Sơ lược diễn biến thị trường
– Phân tích xu hướng của vnindex, chiến lược giao dịch
– Khi nào thị trường tạo đáy?
– Lỗ quá, đầu tư dài hạn được không?
– Phân tích các cổ phiếu tiểu biểu trong các dòng:
Bank: MBB, VPB
Chứng: VND, SSI
Sắt thép: HPG, NKG, HSG
Bất động sản: VRE, VHM, VIC, GEX, NLG
Bất động sản khu công nghiệp: IDC, BCM
Xây dựng: HBC, LCG
Dầu khí: PVS, PVC
Năng lượng: BCG, REE
Bảo hiểm: MIG, BVH, PVI
Bán lẻ: PNJ, MWG
Công nghệ: FPT, VGI
Thuỷ sản: VHC, CMX, ANV
Vận tải biển: GMD, HAH, VSC
Cổ phiếu tiềm năng: SAB, ACV

Mục lục:
00:00 Cảnh báo
00:05 Sơ lược diễn biến thị trường chứng khoán hôm nay
02:24 Phân tích xu hướng thị trường, chiến lược giao dịch
10:38 Khi nào thị trường có đáy
15:41 Lỗ quá, đầu tư dài hạn được không?
28:55 Phân tích dòng bank
29:49 Phân tích dòng chứng khoán
31:00 Phân tích dòng sắt thép
32:36 Phân tích dòng bất động sản
36:59 Phân tích dòng bất động sản khu công nghiệp
38:39 Phân tích dòng xây dựng
40:23 Phân tích dòng dầu khí
41:16 Phân tích dòng năng lượng
41:53 Phân tích dòng bảo hiểm
43:57 Phân tích dòng bán lẻ
44:32 Phân tích dòng công nghệ
45:32 Phân tích dòng thuỷ sản
46:36 Phân tích dòng vận tải biển
48:15 Phân tích SAB, ACV

#phân_tích_thị_trường_chứng_khoán
#nhan_dinh_chung_khoan_ngay_mai
#nhận_định_chứng_khoán_ngày_mai
#nhận_định_thị_trường_chứng_khoán_ngày_mai
#nhan_dinh_thi_truong_chung_khoan_ngay_mai
#nhận_định_thị_trường_chứng_khoán_hôm_nay
#nhan_dinh_thi_truong_chung_khoan_hom_nay
#nhận_định_thị_trường_chứng_khoán
#nhan_dinh_thi_truong_chung_khoan
#nhận_định_thị_trường
#nhan_dinh_thi_truong
#nhan_dinh_chung_khoan
#nhận_định_chứng_khoán
#chứng_khoán
#chung_khoan
#thị_trường_chứng_khoán
#chứng_khoán_hôm_nay
#chứng_khoán_tuần_tới
#chung_khoan_hang_ngay
#tu_van_chung_khoan
nhan dinh chung khoan ngay mai
nhận định chứng khoán ngày mai
Nhận định thị trường chứng khoán ngày mai
nhận định thị trường chứng khoán hôm nay
chung khoan hang ngay

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/kinh-doanh/chung-khoan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.