NGUYỄN THÀNH BẢO (Việt Nam) đấu GIANG TRUNG HẢI (Đài Bắc) – cờ tướng đỉnh cao ĐHTT Thế Giới lần 1thNGUYỄN THÀNH BẢO (Việt Nam) đấu GIANG TRUNG HẢI (Đài Bắc) – cờ tướng đỉnh cao ĐHTT Thế Giới lần 1th. Mời anh em …

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/the-thao/co/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.