Ngọc Diện Lan Phong (Nguyễn Hưng) vs Võ Tòng Đả Hổ (Tăng Thanh Tòng) – Thể Thức: 10p + 5s Chạm 7Ngọc Diện Lan Phong (Nguyễn Hưng) vs Võ Tòng Đả Hổ (Tăng Thanh Tòng) – Thể Thức: 10p + 5s Chạm 7
#cotuongdatviet #nguyenhung #tangthanhtong

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/the-thao/co/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.