Laptop là máy tính xách tay, phù hợp cho những ai thường xuyên phải di chuyển hoặc không có điều kiện làm việc tại địa điểm cố định.

Chịu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Laptop rất tiện lợi đó nha.