[FULL] Tóm tắt: Tam Quốc (190 – 280) | Chi tiết & đầy đủ trong 98 phút | Tóm Tắt Lịch Sử#suluoc #tomtatlichsu #lichsutrungquoc #tamquoc

► Hiện nay Sử Lược đã có link hợp tác với Tiki, Shopee & Lazada. Mọi người có thể ủng hộ kênh bằng cách click vào link dưới đây và chọn mua 1 món đồ ưng ý nhé:

► Theo dõi kênh trên FB:
► Like và subcribe để theo dõi những video tiếp theo các bạn nhé 🙂

——————————

Thời đại Tam Quốc là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc. Một cách chính xác theo khoa học thì nó bắt đầu vào năm 220 khi nhà Ngụy được thành lập và kết thúc năm 280 khi Đông Ngô sụp đổ và nhà Tây Tấn thống nhất Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều nhà sử học Trung Quốc cũng như nhiều người dân khác cho rằng thời kỳ này bắt đầu năm 190 khi liên minh chống Đổng Trác được thành lập cuối thời nhà Đông Hán.

Trước đó, phần “không chính thức” của giai đoạn này, từ năm 190 đến năm 220, được đánh dấu bởi sự hỗn loạn của các cuộc giao tranh giữa các phe phái trong rất nhiều khu vực của Trung Hoa, như các cuộc giao tranh của Tào Tháo, anh em Viên Thiệu – Viên Thuật, Tôn Kiên, Lưu Biểu, Lưu Bị, Đổng Trác, Lữ Bố, quân Khăn Vàng v.v. Phần giữa của giai đoạn này, từ năm 220 đến năm 263, được đánh dấu bằng sự giao tranh quân sự và ngoại giao của ba quốc gia thù nghịch còn lại là Ngụy (魏), Thục (蜀) và Ngô (吳). Để phân biệt các quốc gia này với các quốc gia cùng tên nhưng trong các thời kỳ trước đó, người ta đã thêm vào: Ngụy là Tào Ngụy (曹魏), Thục là Thục Hán (蜀漢), và Ngô là Đông Ngô (東吳). Phần cuối cùng của thời kỳ này được đánh dấu bằng việc Ngụy tiêu diệt Thục (năm 263), nhà Tây Tấn thay thế Ngụy năm 266, và tiêu diệt Ngô (280).

0:00:00 Khởi nghĩa Khăn Vàng-Loạn Đổng Trác
0:11:50 Tào Tháo gây dựng cơ đồ-Lưu Bị mất Từ Châu
0:24:27 Trận Quân Độ
0:33:52 Trận Xích Bích
0:46:30 Trận Đồng Quan-Tào Tháo chiếm Tây Lương
0:55:30 Lưu Bị chiếm Tây Xuyên
1:04:00 Lưu Bị chiếm Hán Trung-Quan Vũ mất Kinh Châu
1:14:55 Trận Di Lăng-Lưu Bị đánh Đông Ngô
1:22:22 Gia Cát Lượng lục xuất Kỳ Sơn
1:31:12 Nhà Tấn thống nhất Trung Hoa

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/the-thao/dua-xe/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.