28,000,000 

 • Socket: FCLGA2066
 • Số lõi/luồng: 10/20
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.5/4.4 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 16,5 MB
Bảo Hành : 36 Tháng 

37,900,000 

Intel Core i9-9920X

 • Socket: FCLGA2066
 • Số lõi/luồng: 12/24
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.5/4.4 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 19.25MB
Bảo hành: 36 Tháng

42,900,000 

Intel Core i9-9940X

 • Socket: FCLGA2066
 • Số lõi/luồng: 14/28
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.3/4.4 GHz
 •  Bộ nhớ đệm: 19.25MB
Bảo Hành : 36 Tháng

49,900,000 

Intel Core i9-9960X

 • Socket: FCLGA2066
 • Số lõi/luồng: 16/32
 • Tần số cơ bản/turbo: 3.1/4.4 GHz
 • Bộ nhớ đệm: 22 MB
Bảo Hành : 36 Tháng