CPU Intel Core i9-9900X (3.5GHz turbo up to 4.4GHz, 10 core 20 Threads , 19.25MB Cache, 165W)

14,390,000 

Bảo Hành : 36 Tháng 

1910524 N1
CPU Intel Core i9-9900X (3.5GHz turbo up to 4.4GHz, 10 core 20 Threads , 19.25MB Cache, 165W)

14,390,000