CK Điền kinh VĐV.Nguyễn Thị Huyền HCV 400m nữ thành tích 52s83 HCĐ VĐV.Quách Thị Lan tại segame31iền Kinh có HCV
Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 400 m nữ với thành tích 52 giây 83. HCĐ cũng thuộc về một VĐV của Việt Nam là Quách Thị Lan.
Phá kỷ lúc segame

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/the-thao/dien-kinh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.