Chương 1- Tổng quan về thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán
Chương 3: Công ty chứng khoán – Quỹ đầu tư – Công ty quản lý quỹ
– Công ty chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ nào
– Quy trình giao dịch chứng khoán
– Giới hạn đầu tư của công ty chứng khoán
– Phương pháp bảo lãnh phát hành chứng khoán? Vai trò của tổ chức bảo lãnh phát hành?
– Quỹ đầu tư dạng đóng, dạng mở? Xác định NAV của CCQ?
– Lợi ích của đầu tư thông qua quỹ đầu tư

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/kinh-doanh/chung-khoan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.