Chung kết điền kinh 4x400m Hỗn hợp tuột mất tấm huy chương vàng VĐV(LNPhuc,TNHoang,NTHuyen,QT Lan)Điền kinh – Chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp

4 VĐV của Việt Nam gồm Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn và Quách Thị Lan đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp khi thua đội chạy tiếp sức của Thái Lan. Quách Thị Lan là người chạy cuối cùng, cô hụt hơi và để đối thủ người Thái Lan bứt lên ở những mét cuối cùng.

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/the-thao/dien-kinh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.