Chiến lược giao dịch Chứng khoán Mỹ, Gold, Forex sau cuộc họp FOMCThị trường đã tiêu hóa tin tức từ các phát biểu trước đó của FED, với việc cuộc hợp không làm tiêu cực thêm tâm lý thị trường. Một xu hướng mới sẽ được hình thành trong thời gian ngắn hạn.

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/kinh-doanh/chung-khoan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.