CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN TRÊN THẾ GIỚI | KIEN THUC KINH TECÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN TRÊN THẾ GIỚI

Chỉ số thị trường chứng khoán là một giá trị thống kê phản ánh tình hình của thị trường cổ phiếu. Nó được tổng hợp từ danh mục các cổ phiếu theo phương pháp tính nhất định.

📌 Gợi ý những đầu sách chứng khoán nổi tiếng dành cho F0:

#chisochungkhoan #thitruongchungkhoan #tuhocchungkhoan

Nguồn: https://hydroshop.vn/

Xem thêm: https://hydroshop.vn/kinh-doanh/quoc-te/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.