28,000,000 

  • Socket: FCLGA2066
  • Số lõi/luồng: 10/20
  • Tần số cơ bản/turbo: 3.5/4.4 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 16,5 MB
Bảo Hành : 36 Tháng 

37,900,000 

Intel Core i9-9920X

  • Socket: FCLGA2066
  • Số lõi/luồng: 12/24
  • Tần số cơ bản/turbo: 3.5/4.4 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 19.25MB
Bảo hành: 36 Tháng

42,900,000 

Intel Core i9-9940X

  • Socket: FCLGA2066
  • Số lõi/luồng: 14/28
  • Tần số cơ bản/turbo: 3.3/4.4 GHz
  •  Bộ nhớ đệm: 19.25MB
Bảo Hành : 36 Tháng

49,900,000 

Intel Core i9-9960X

  • Socket: FCLGA2066
  • Số lõi/luồng: 16/32
  • Tần số cơ bản/turbo: 3.1/4.4 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 22 MB
Bảo Hành : 36 Tháng