4,390,000 

  • Nhà sản xuất : Asus
  • Tình trạng : NEW - 100%
  • Bảo hành : 36 tháng

8 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
5,990,000  5,490,000 

Bảo hành: 36 tháng

15 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
1,850,000  1,580,000 

Bảo hành: 36 tháng

8 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
3,999,000  3,690,000 

Bảo hành: 36 tháng

9 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
9,999,000  9,080,000 

Bảo hành: 36 tháng

7 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
8,999,000  8,380,000 

Bảo hành: 36 tháng

12 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
6,799,000  5,980,000 

Bảo hành: 36 tháng

GAMING PC
GAMING GEAR
16 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
2,490,000  2,100,000 

Bảo hành 36 Tháng

11 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
1,679,000  1,499,000 

Bảo hành: 36 tháng 

990,000 

Bảo hành 12 Tháng

18 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
850,000  699,000 

Bảo hành: 24 tháng

89,000 

14 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
2,390,000  2,050,000 

Bảo Hành 36 Tháng

2,699,000 

Bảo hành: 36 Tháng

8 %
OFF
SẮP HẾT HÀNG
5,990,000  5,490,000 

Bảo hành: 36 tháng

1,879,000 

Bảo Hành 36 Tháng

2,690,000 

Bảo hành: 36 tháng

9,790,000 

Bảo hành: 36 Tháng

11,890,000 

  • Boost Clock / Game Clock / Base Clock / Memory Speed up to 1905 MHz / 1755 MHz / 1605 MHz / 14 Gbps
  • 8GB GDDR6
Bảo hành: 36 tháng

9,699,000 

Bảo Hành 36 Tháng